Bekendmaking

14 september 2023

Gedeputeerde Staten van Utrecht geven hierbij kennis van het aanplakken van een boot genaamd Oranje.

Het betreft een zwarte boot (zie bijlagen).

De boot ligt in de rivier de Eem, (linkeroever) hmp. 13,9

De belanghebbende of diens vertegenwoordiger wordt tot en met 28-09-2023 in de gelegenheid gesteld zich bekend te maken en een zekerheid te stellen voor voldoening van de eventuele kosten die verband houden met het eventueel verwijderen en stallen van de boot.

Ter voldoening hiervan kan men zich wenden tot:

Vaarwegbeheer

Team Beheer en Monitoring

Domein Mobiliteit

T: 035-5414883

M: info@provincie-utrecht.nl

Naar boven