Katan Feuerwerk GmbH te Zutphen

 

Vergunningverlening Vuurwerkbesluit

Gedeputeerde Staten van Gelderland delen mee dat zij besloten hebben een ontbrandingstoestemming ingevolgde het Vuurwerkbesluit te verlenen aan Katan Feuerwerk GmbH te Ulft, voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk en het bouwen, installeren en verwijderen daarvan op 2 september 2022 vanuit de uiterwaarden genaamd Tichelbeekse Waard gelegen aan de Kanonsdijk te Zutphen. Aan de toestemming zijn voorschriften verbonden.

 

Conform het Vuurwerkbesluit heeft de Burgemeester van de gemeente Zutphen verklaard geen bezwaar te hebben tegen het tot ontbranding brengen van het vuurwerk.

 

Rechtsmiddelen

Belanghebbenden kunnen bezwaar indienen tegen het besluit vóór 2 september 2022. Meer informatie hierover is vermeld aan het slot van het besluit zelf.

 

Wilt u meer weten?

Bel Omgevingsdienst Regio Arnhem, mevrouw A. Zaat telefoonnummer 026 377 1618.

 

 

Arnhem, 15 augustus 2022, zaaknummer ODRA22AB0065.

 

Omgevingsdienst Regio Arnhem,

namens Gedeputeerde Staten van Gelderland

Naar boven