Melding Vuurwerkbesluit - Markt, 's-Hertogenbosch

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, melding vuurwerkevenement Vuurwerkbesluit gelegen aan Markt te 's-Hertogenbosch.

11 augustus 2022, 's- Hertogenbosch.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij van Caffero GmbH een melding hebben ontvangen op grond van het Vuurwerkbesluit. De melding betreft een vuurwerkevenement met het gebruik van pyrotechnische artikelen voor theatergebruik, aan de Markt te 's-Hertogenbosch ter gelegenheid van een theater voorstelling. De ontbranding van het vuurwerk vindt plaats op 2 september 2022 tussen 22:00 uur en 01:00 uur, de opbouw van het vuurwerk start vanaf 16:00 uur.

Wij zullen beoordelen of de melding voldoet aan het Vuurwerkbesluit en de Ministeriële Regeling voor het bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk en kunnen toezicht houden op de naleving hiervan.

De melding is geen besluit. U kunt daarom geen bezwaar maken tegen de melding. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de behandelaar op telefoonnummer (013) 2060100. Voor het inzien van de melding kan een afspraak worden gemaakt.

Aan deze procedure is het kenmerk 2022-037602 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden. Indien u gebruik maakt van e-mail, dan verzoeken we u het kenmerk in de onderwerpregel te plaatsen. Op deze manier wordt uw correspondentie meteen gekoppeld aan het kenmerk in het zaaksysteem. De correspondentie middels e-mail dient u te richten aan inproces@omwb.nl.

Naar boven