Kennisgeving aanvraag Vopak Terminal Botlek B.V. (9999257603)

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen.

 

Bedrijf : Vopak Terminal Botlek B.V.

Locatie : Welplaatweg 115, 3197 KS Rotterdam-Botlek

Activiteit : Milieuneutraal wijzigen

Voor : Het aanpassen van cyclonen om milieubelasting te reduceren

Aanvraagdatum : 17 januari 2022

Zaaknummer : 9999257603

 

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.

 

 

 

Naar boven