Gemeente Heerenveen Aanvraag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Ontvangen van: Afvalsturing Friesland N.V. een aanvraag om een omgevingsvergunning op

12 januari 2022.

Betreft: Renovatie ONF-/vergistingshal op de locatie Ecopark De Wierde.

Locatie: De Dolten 11, 8447 SB Heerenveen, gemeente Heerenveen.

 

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

 

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO, e-mail waboloket@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00. Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.

Naar boven