Gemeente Súdwest-Fryslân Melding bodemsanering

 

Ontvangen is de volgende melding om de bodem te saneren volgens het Besluit uniforme saneringen (BUS):

- 14 januari 2022, Harste 10, 8602 JX Sneek, gemeente Súdwest-Fryslân.

 

Wanneer de melding klopt met de eisen van het BUS, dan mag de saneerder vijf weken na de ontvangstdatum beginnen. Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met de melding? Dan kunt u zo spoedig mogelijk reageren.

 

Wilt u informatie inwinnen of reageren? Neemt u dan contact op met de FUMO, e-mail bodem@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00. Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.

Naar boven