Provincie Gelderland Wet natuurbescherming, locatie Ruiterweg ongenummerd te Groenlo

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming geweigerd voor bioraffinagebedrijf RMS.

 

Inhoudelijk is het besluit ten opzichte van het ontwerpbesluit gewijzigd.

 

Mogelijkheid van inzien

Het besluit en bijbehorende stukken zijn gedurende zes weken na de publicatiedatum in te zien. Op verzoek sturen wij u kopieën van de stukken toe. Neem hiervoor contact op met het Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99.

U kunt de stukken ook op afspraak inzien in het Provinciehuis. Ook hiervoor neemt u contact op met het Provincieloket. In alle gevallen vermeldt u het zaaknummer 2017-001525.

 

Beroep

Belanghebbenden kunnen tijdens de inzagetermijn beroep instellen tegen het besluit. Vermeld hierbij het zaaknummer 2017-001525. Onderaan het besluit leest u hier meer over.

 

Wilt u meer weten?

Bel het Provincieloket, telefoonnummer 026 359 99 99.

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland

Naar boven