Terinzagelegging besluit Wet natuurbescherming voor het onderdeel gebiedsbescherming – De Mars 14 7742 PE Coevorden

Gedeputeerde Staten van Drenthe delen mee dat zij voor het wijzigen van een vergunning en de tenaamstelling van de vergunning, op grond van de Wet natuurbescherming, een definitieve vergunning verlenen voor:

een biogasinstallatie, De Mars 14, 7742 PE Coevorden

U kunt het besluit en bijbehorende stukken tot en met 3 maart 2022 digitaal inzien. Klik op de link ‘Bekijk documenten’ om de documenten te bekijken.

Tot en met 3 maart 2022 kunnen belanghebbenden op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht beroep instellen bij de rechtbank Noord-Nederland. Voor meer informatie over het instellen van beroep verwijzen wij u naar www.provincie.drenthe.nl/bezwaarprocedure.

Naar boven