Kennisgeving verlengen proceduretermijn Tremco CPG Netherlands BV (9999252423)

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij de proceduretermijn van de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, met zes weken hebben verlengd.

 

Bedrijf : Tremco CPG Netherlands BV

Locatie : Vlietskade 1032, 4241 WC Arkel

Activiteit : Milieuneutraal wijzigen

Voor : Productie van Reinz-kit

Aanvraagdatum : 10 december 2021

Verzenddatum : 12 januari 2022

Zaaknummer : 9999252423

 

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.

 

 

 

Naar boven