Kennisgeving aanvraag Koole Tankstorage Botlek B.V. (9999256275)

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen.

 

Bedrijf : Koole Tankstorage Botlek B.V.

Locatie : Oude Maasweg 6, 3197 KJ Rotterdam-Botlek

Activiteit : Bouwen en Milieuneutraal wijzigen

Voor : Het aanpassen en opnieuw in gebruik nemen van KTB TP1 en 2

Aanvraagdatum : 11 januari 2022

Zaaknummer : 9999256275

 

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.

 

 

 

Naar boven