Melding Vuurwerkbesluit - Tuinstraat Asten

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, melding vuurwerkevenement Vuurwerkbesluit aan de Tuinstraat te Asten.

10 mei 2022, Asten.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij van Katan Feuerwerk GmbHeen melding hebben ontvangen op grond van het Vuurwerkbesluit. De melding betreft een vuurwerkevenement met het gebruik van consumentenvuurwerkaan de Tuinstraat in Asten ter gelegenheid van de kermis.De ontbranding van het vuurwerk vindt plaats op 8 juni 2022tussen 22.00 uur en 22.45uur de opbouw van het vuurwerk start om 20.00 uur.

Wij zullen beoordelen of de melding voldoet aan het Vuurwerkbesluit en de Ministeriële Regeling voor het bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk en kunnen toezicht houden op de naleving hiervan.

De melding is geen besluit. U kunt daarom geen bezwaar maken tegen de melding. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de behandelaar op telefoonnummer (013) 2060469. Voor het inzien van de melding kan een afspraak worden gemaakt.

Aan deze procedure is het kenmerk 2022-023231 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden. Indien u gebruik maakt van e-mail, dan verzoeken we u het kenmerk in de onderwerpregel te plaatsen. Op deze manier wordt uw correspondentie meteen gekoppeld aan het kenmerk in het zaaksysteem. De correspondentie middels e-mail dient u te richten aaninproces@omwb.nl.

Naar boven