Omgevingsvergunning voor DSM Advanced Polyesters Emmen B.V. te Emmen inzake het verwijderen van een bestaande opslagtank (AT03) en het plaatsen van een nieuwe tank (AT03) op de huidige positie van tank AT09 (buitengebruik) in tankput 14

Op 13 december 2021 is bij de provincie Drenthe een aanvraag voor een omgevingsvergunning binnengekomen in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van DSM Advanced Polyesters Emmen B.V., gelegen aan Eerste Bokslootweg 17 te Emmen. Het verzoek betreft het verwijderen van een bestaande opslagtank (AT03) en het plaatsen van een nieuwe tank (AT03) op de huidige positie van tank AT09 (buitengebruik) in tankput 14.

Op grond van artikel 3.9, tweede lid, van de Wabo verlengen wij de beslistermijn met een termijn van zes weken.

Naar boven