Omgevingsvergunning voor DOC Kaas B.V. te Hoogeveen inzake een nieuw ontwikkeld proces voor curd to cheese

 

Op 29 april 2022 is bij de provincie Drenthe een aanvraag voor een omgevingsvergunning binnengekomen in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van DOC Kaas B.V., gelegen aan Buitenvaart 4001 te Hoogeveen. De aanvraag betreft het laagwaardig product “stofwrongel” op te werken tot grondstof voor het kaasproductieproces.

 

Op grond van artikel 3.9, tweede lid, van de Wabo verlengen wij de beslistermijn met een termijn van zes weken.

 

Naar boven