Bodemsanering; Gasfabriek Coevorden, evaluatieverslag

Gedeputeerde Staten (GS) van Drenthe maken bekend dat zij op 24 februari 2022 een evaluatieverslag van een bodemsanering hebben ontvangen van gemeente Coevorden.

Het betreft de locatie van de voormalige gasfabriek op de hoek van de Spoorhavenstraat en het Koedijkje te Coevorden, gemeente Coevorden.

Van mei 2005 tot 18 oktober 2021 is een bodemsanering uitgevoerd.

Op 9 november 2004 hebben GS van Drenthe ingestemd met het saneringsplan. De doelstelling volgens dat saneringsplan was de locatie geschikt te maken voor de functie wonen door contactmogelijkheden met (sterk) verontreinigde grond uit te sluiten en voor het grondwater een stabiele eindsituatie te bereiken.

Uit het evaluatieverslag blijkt dat aan deze doelstelling is voldaan.

Belanghebbenden hebben tot en met 17 mei 2022 de gelegenheid om zienswijzen in te dienen bij GS van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen.

Het evaluatieverslag ligt van 3 mei 2022 tot en met 17 mei 2022 ter inzage bij:

- de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur;

- de gemeente Coevorden, Kasteel 1 te Coevorden, telefoonnummer 14 0524.

In het kader van de Wet bodembescherming, artikel 39c, zijn GS van Drenthe van plan in te stemmen met het evaluatieverslag.

Meer informatie

Voor informatie kunt u contact opnemen met de projectleider bodemsanering, de heer C. Fossen, telefoonnummer (0592) 754568.

Naar boven