Terinzagelegging besluit Wet natuurbescherming voor het onderdeel gebiedsbescherming – positieve weigering – Hoogeveenseweg 23 in Bruntinge

Gedeputeerde Staten van Drenthe delen mee dat zij de aanvraag voor een vergunning op grond van artikel 2.7, lid 2 van de Wet natuurbescherming positief weigeren (omdat deze niet nodig is) voor:

het in werking hebben en wijzigen van een melkrundveebedrijf, Hoogeveenseweg 23 9435 TC Bruntinge

U kunt het besluit en bijbehorende stukken tot en met 23 februari 2022 digitaal inzien. Klik op de link ‘Bekijk documenten’ om de documenten te bekijken.

Tot en met 23 februari 2022 kunnen belanghebbenden op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht beroep instellen bij de rechtbank Noord-Nederland. Voor meer informatie over het instellen van beroep verwijzen wij u naar www.provincie.drenthe.nl/bezwaarprocedure.

Naar boven