Toestemming voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk aan de Concourslaan 10 te Groningen

Ontbrandingstoestemming vuurwerkbesluit (Vb)

Aan Masterpyrotech hebben wij een ontbrandingstoestemming op grond van het Vuurwerkbesluit verleend voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk aan de Concourslaan 10 te Groningen. Het vuurwerk zal plaatsvinden op 27 april 2022 tussen 18:00 en 24:00 uur tijdens het Kingsland Festival.

Terinzagelegging

Het besluit en bijbehorende stukken liggen van 17 maart 2022 t/m 26 april 2022 op werkdagen tijdens kantooruren ter inzage:

  • de afdeling CME van de gemeente Groningen, Harm Buiterplein 1 Groningen, telefoon 14 050. Geopend op werkdagen en alleen op afspraak.

  • Op werkdagen tijdens kantooruren in de mediatheek van het provinciehuis, Sint Jansstraat 4 te Groningen. Alleen volgens afspraak via telefoonnummer 050-3164911.

  • De stukken zijn online te vinden op www.officielebekendmakingen.nl.

Bezwaar

U kunt tot en met 26 april 2022 een bezwaarschrift tegen het besluit indienen bij Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen, Postbus 610, 9700 AP Groningen. De Rechtbank Noord-Nederland, Postbus 150, 9700 AD Groningen, kan worden verzocht om een voorlopige voorziening.

Gedeputeerde Staten van Groningen

Naar boven