Aanvraag watervergunning voor Avans 's-Hertogenbosch - Onderwijsboulevard te 's-Hertogenbosch

Avans 's-Hertogenbosch - Onderwijsboulevard te 's-Hertogenbosch

25 februari 2022, gemeente's-Hertogenbosch

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij van Avans Hogeschooleen aanvraag voor een vergunning ingevolge de Waterwet hebben ontvangen. De aanvraag betreft de aanleg voor een open bodemenergiesysteem van Avans Hogeschoolvoor de inrichting gelegen aan Onderwijsboulevard te 's-Hertogenbosch.

De ingediende aanvraag ligt niet ter inzage en staat op dit moment niet open voor bezwaar en beroep. Het besluit op deze aanvraag zal te zijner tijd worden gepubliceerd, waarna de mogelijkheid bestaat bezwaar te maken en beroep in te stellen.

Aan deze procedure is het kenmerk 00242122 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Eindhoven, februari 2022

Naar boven