Omgevingsvergunning voor Swedish Match Lighters B.V. te Assen inzake de plaatsing van een betreedbaar inkoopstation Enexis

 

Op 11 november 2021 is bij de provincie Drenthe een aanvraag voor een omgevingsvergunning binnengekomen in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van Swedish Match Lighters B.V., gelegen aan A.H.G. Fokkerstraat 5 te Assen. Het verzoek betreft de plaatsing van een betreedbaar inkoopstation Enexis.

 

Op grond van artikel 3.9, tweede lid, van de Wabo verlengen wij de beslistermijn met een termijn van zes weken.

Naar boven