Wijziging Subsidieregeling voortoetsen drainagebuizen en beregeningsputten

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

 

gelet op artikel 1.3, vijfde lid, van de Algemene subsidieverordening Drenthe 2017;

 

overwegende dat het wenselijk is om de werkingsduur van de Subsidieregeling voortoetsen drainagebuizen en beregeningsputten met één jaar te verlengen;

 

BESLUITEN:

 

de wijziging van de Subsidieregeling voortoetsen drainagebuizen en beregeningsputten vast te stellen.

 

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in het Provinciaal blad.

 

Gedeputeerde Staten voornoemd,

 

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

 

Assen, 6 december 2022

Kenmerk 4.1/2022001957

 

 

Uitgegeven: 8 december 2022

 

 

 

Wijziging Subsidieregeling voortoetsen drainagebuizen en beregeningsputten

 

Artikel I

  • A.

     

In artikel 6 wordt ‘31 december 2022’ vervangen door ’31 december 2023’.

 

  • B.

     

In artikel 15 wordt ‘1 januari 2023’ vervangen door ‘1 januari 2024’.

 

Artikel II

 

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in het Provinciaal blad.

Naar boven