Provinciaal blad - Wet natuurbescherming: besluit Maatschap J.Verwolf - C.Verwolf - van den Dool, Visvijverweg 64 te Lelystad 

Provincie Flevoland heeft beleid vastgesteld. Hiervoor hebben Gedeputeerde staten op 23 november 2022, een besluit vastgesteld.

Met dit bericht laat provincie Flevoland u weten dat er misschien iets verandert in uw buurt.

Inzien

Het besluit Wet natuurbescherming Maatschap J.Verwolf - C.Verwolf - van den Dool, Visvijverweg 64 te Lelystad kunt u lezen op flevoland.nl/ter-inzage.

Liever een papieren versie inzien? Neem dan contact met ons op.

Beroep

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd, hiertegen beroep instellen bij de rechtbank Midden-Nederland. Dit kan door een briefte sturen naar Rechtbank Midden- Nederland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Zij die partij zijn in de hoofdzaak kunnen bij de voorzieningenrechter van deze rechtbank tevens een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Uw verzoek om voorlopige voorziening wordt pas in behandeling genomen wanneer u griffierecht heeft betaald. De rechtbank laat u weten hoe hoog het griffierecht Is en op welke wijze u dit kunt overmaken.

Contact

Voor informatie over de inhoud of de procedure, kunt u terecht bij provincie Flevoland.

Bel 0320 - 265 265 of mail naar Wetnatuurbescherming@flevoland.nl

Naar boven