Provinciaal blad - Wet natuurbescherming: besluit (positieve) weigering Maatschap Goelema - van Gissel, Bomenweg 16 te Emmeloord 

Provincie Flevoland heeft beleid vastgesteld. Hiervoor hebben Gedeputeerde Staten op 24 november 2022, een besluit vastgesteld.

Met dit bericht laat provincie Flevoland u weten dat er misschien iets verandert in uw buurt.

Inzien

Het besluit (positieve weigering) Wet natuurbescherming: Maatschap Goelema - van Gijssel, Bomenweg 16 te Emmeloord kunt u lezen op www.flevoland.nl/ter-inzage. Liever een papieren versie inzien? Neem dan contact met ons op.

Beroep

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter Inzage Is gelegd hiertegen beroep Instellen bij de rechtbank Midden-Nederland. Het adres is Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005,3500 DA Utrecht.

U kunt in beroep gaan als het besluit tegen uw belangen ingaat en u heeft gereageerd op het ontwerp van de vergunning.

Bezoek hiervoor www.rechtspraak.nl. U kunt ook met de rechtbank bellen. Dit kan via het telefoonnummer 088 362 00 00.

Zij die partij zijn in de hoofdzaak kunnen bij de voorzieningen rechter van deze rechtbank tevens

een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Uw verzoek om voorlopige voorziening wordt pas in behandeling genomen wanneer u griffierecht heeft betaald. De rechtbank laat u weten hoe hoog het griffierecht Is en op welke wijze u dit kunt overmaken.

Contact

Voor informatie over de inhoud of de procedure, kunt u terecht bij provincie Flevoland.

Bel 0320 – 265 265 of mail naar wetnatuurbescherming@flevoland.nl

Naar boven