Aanvraag vergunning - Wenckebachstraat 1, Velsen-Noord - Tata Steel IJmuiden B.V. (Alg) Algemeen - het uitbreiden van de bordessen onder de uithouderkraan bij Hoogoven 6

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens gedeputeerde staten van provincie Noord-Holland bekend dat zij een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft ontvangen.

De aanvraag betreft het uitbreiden van de bordessen onder de uithouderkraan bij Hoogoven 6. Ontvangstdatum aanvraag: 15-11-2022 Aanvrager: Tata Steel IJmuiden B.V. Zaaknummer: 11654394

Deze bekendmaking is niet meer dan een mededeling. U kunt de aanvraag en bijbehorende stukken nog niet inzien. Ook kunt u nog geen zienswijze of bezwaar indienen. Dit kan pas als wij een besluit nemen op de aanvraag. Dit besluit maken wij dan ook bekend. Onder bekendmakingen op loket.odnzkg.nl zullen wij dan ook de bij het besluit behorende stukken publiceren.

Heeft u een vraag over deze zaak dan kunt u gebruik maken van dit webformulier. Er wordt dan contact met u opgenomen.

Alle stukken inzien?

Kijk op de website van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied om alle gepubliceerde documenten in te zien. Klik hier voor de directe link naar de publicatie.

Naar boven