Aanvraag watervergunning voor het open bodemenergiesysteem van Paleis van Justitie ‘s-Hertogenbosch- Leeghwaterlaan 8 te ‘s-Hertogenbosch

Paleis van Justitie ‘s-Hertogenbosch – Leeghwaterlaan 8 te ‘s-Hertogenbosch

 

4 november 2022, gemeente ‘s-Hertogenbosch

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij van Rijksvastgoedbedrijf een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Waterwet voor het open bodemenergiesysteem van Paleis van Justitie ‘s-Hertogenbosch gelegen aan de Leeghwaterlaan 8 te ‘s-Hertogenbosch hebben ontvangen. 

 

De ingediende aanvraag ligt niet ter inzage en staat op dit moment niet open voor bezwaar en beroep. Het besluit op deze aanvraag zal te zijner tijd worden gepubliceerd, waarna de mogelijkheid bestaat bezwaar te maken en beroep in te stellen.

 

Aan deze procedure is het kenmerk Z-2022-003408 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

 

Eindhoven, november 2022

 

Naar boven