Uitvoeringsregeling boerenexperimenten Regio Deal NIL voor de gebieden Veenkoloniën, Westerwolde, Oldambt 2021/2022 – wijziging

Gedeputeerde Staten van Groningen maken bekend dat zij op 25 oktober 2022, nr. A. 13, team BELREG, dossiernummer K26348 het volgende besluit hebben genomen:

 

Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen:

 

WIJZIGINGSBESLUIT

Overwegende dat: - bij besluit van 26 oktober 2021 Uitvoeringsregeling boerenexperimenten Regio Deal NIL voor de gebieden Veenkoloniën, Westerwolde, Oldambt 2021/2022 is vastgesteld,

 

BESLUITEN: Vast te stellen hetgeen volgt:

ARTIKEL I  

In het besluit onder I wordt de tekst: "Vast te stellen de Uitvoeringsregeling boerenexperimenten Regio Deal NIL voor de gebieden Veenkoloniën, Westerwolde, Oldambt 2021/2022, als nadere invulling op dealgemene bepalingen zoals vastgesteld in de Subsidieregeling Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw Noord-Nederland, in de periode van 1 november 2021 tot en met 31 oktober 2022" vervangen door: "Vast te stellen de Uitvoeringsregeling boerenexperimenten Regio Deal NIL voor de gebieden Veenkoloniën, Westerwolde, Oldambt 2021/2024, als nadere invulling op de algemene bepalingen zoals vastgesteld in de Subsidieregeling Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw Noord-Nederland, in de periode van 1 november 2021 tot en met 1 april 2024.

ARTIKEL II  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking in het Provinciaal Blad

Groningen, 25 oktober 2022

Gedeputeerde Staten voornoemd:

F.J. Paas, voorzitter.

J. Schrikkema, secretaris.

Naar boven