Provincie Zeeland - Besluit op MER-beoordelingsnotitie voor uitbreiding van de inrichting, Belgiëweg-Oost 1 in Nieuwdorp

Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben besloten dat geen milieueffectrapport (m.e.r.) hoeft te worden opgesteld bij de voorbereiding van het besluit op de aanvraag van Heerema Vlissingen B.V. Het gaat hier om het uitbreiden van de inrichting.

 

Voor deze activiteit is een vergunning nodig, op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Voor de uitbreiding van de installatie geldt een beoordelingsplicht om te beoordelen of een m.e.r. moet worden opgesteld.

 

U kunt het besluit en bijbehorende stukken bekijken van 23 september 2022 tot en met 3 november 2022 bij de publieksbalie van de gemeente Terneuzen, Stadhuisplein 1 in Terneuzen, van maandag tot en met vrijdag van 12.00 tot 16.30 uur en/of tijdens openingstijden in het gemeentehuis in Heinkenszand.

 

Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit. Tegen dit besluit is geen bezwaar of beroep mogelijk, tenzij u hierdoor rechtstreeks wordt getroffen. Wanneer dit het geval is, kunt u tot en met 3 november 2022 een bezwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten van Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg.

 

Wanneer u de stukken over deze beschikking wilt bekijken, kunt u contact opnemen met RUD Zeeland (tel. 0115 – 745 100). Ook kunt u hier terecht voor een mondelinge toelichting en kopieën van de stukken.

 

Het besluit is geregistreerd onder kenmerk: W-AVR220032

 

Naar boven