Wijzigingsbesluit Openstellingsbesluit 2021 Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg 2016

Gedeputeerde Staten van Limburg,

 

Gezien dat met ingang van 14 april 2015 de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg 2016 van kracht is geworden en op 10 november 2020 het Openstellingsbesluit 2021 Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg 2016 is vastgesteld.

 

Gelet op artikel 1.2 van de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer 2016.

BESLUITEN

 

Vast te stellen het volgende wijzigingsbesluit:

 

Wijzigingsbesluit Openstellingsbesluit 2021 Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg 2016

Artikel 1

Artikel 4 wordt gewijzigd als volgt:

De subsidie als bedoeld in artikel 2 wordt verleend voor:

  • a.

    nieuwe aanvragen voor een periode van 6 aaneengesloten jaren;

  • b.

    het wijzigen van een beschikking tot subsidieverlening voor de resterende looptijd van de beschikking.

Artikel 2

Bijlage 1 wordt vervangen door Bijlage 1 bij dit besluit.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst en werkt terug tot en met 15 november 2020.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Wijzigingsbesluit Openstellingsbesluit 2021 Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg 2016.

 

Maastricht, d.d. 19 oktober 2021

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

de heer J.W. Remkes

secretaris,

de heer drs. G.H.E. Derks MPA

Bijlage 1 (Tarieven Openstellingsbesluit 2021)

 

Nr

Nr

Beheertype

Subsidietarief

Subsidietarief

 

 

 

2021

2021

 

 

 

75% SKP

84% SKP

L01

01

Poel en klein historisch water (per stuk)

€ 134,39

€ 150,52

L01

02

Houtwal en houtsingel (per ha)

€ 3.201,26

€ 3.585,41

L01

03

Elzensingel (per 100 m)

€ 101,19

€ 113,33

L01

05

Knip- en scheerheg (per 100 m)

€ 231,64

€ 259,44

L01

06

Struweelhaag (per 100 m)

€ 288,98

€ 323,66

L01

07

Laan (per rij per 100 m)

€ 276,38

€ 309,55

L01

08

Knotboom (per stuk)

€ 11,78

€ 13,19

L01

09

Hoogstamboomgaard (per ha)

€ 1.794,02

€ 2.009,30

L01

16

Bossingel [NIEUW per 1-1-2018] (per ha)

€ 1.629,92

€ 1.825,51

L02

01

Fortterrein (per ha)

€ 770,20

€ 862,62

L02

02

Historisch bouwwerk en erf (per ha)

€ 35,60

€ 39,87

L02

03

Historische tuin (per ha)

€ 4.673,60

€ 5.234,43

L03

01

Aardwerk en groeve (per ha)

€ 872,17

€ 976,83

N01

01

Zee en wad

€ 0,39

€ 0,44

N01

02

Duin- en kwelderlandschap

€ 62,50

€ 70,00

N01

03

Rivier- en moeraslandschap

€ 104,53

€ 117,07

N01

04

Zand- en kalklandschap

€ 77,28

€ 86,55

N02

01

Rivier

€ 3,98

€ 4,46

N03

01

Beek en bron

€ 79,20

€ 88,70

N04

01

Kranswierwater

€ 45,65

€ 51,13

N04

02

Zoete plas

€ 45,98

€ 51,50

N04

03

Brak water

€ 57,41

€ 64,30

N04

04

Afgesloten zeearm

€ 0,39

€ 0,44

N05

02

Gemaaid rietland (met ingebruikgeving)

€ 519,20

€ 581,50

N05

03

Veenmoeras [NIEUW per 1-1-2021]

€ 511,48

€ 572,86

N05

04

Dynamisch moeras [NIEUW per 1-1-2021]

€ 366,37

€ 410,33

N06

01

Veenmosrietland en moerasheide

€ 1.056,77

€ 1.183,58

N06

02

Trilveen

€ 2.082,26

€ 2.332,13

N06

03

Hoogveen

€ 157,07

€ 175,92

N06

04

Vochtige heide

€ 241,75

€ 270,76

N06

05

Zwakgebufferd ven

€ 58,38

€ 65,39

N06

06

Zuur ven of hoogveenven

€ 76,81

€ 86,03

N07

01

Droge heide

€ 161,32

€ 180,68

N07

02

Zandverstuiving

€ 98,15

€ 109,93

N08

01

Strand en embryonaal duin

€ 8,75

€ 9,80

N08

02

Open duin

€ 239,70

€ 268,46

N08

03

Vochtige duinvallei

€ 1.095,10

€ 1.226,51

N08

04

Duinheide

€ 187,85

€ 210,39

N09

01

Schor of kwelder

€ 116,31

€ 130,27

N10

01

Nat schraalland

€ 1.782,70

€ 1.996,62

N10

02

Vochtig hooiland

€ 1.034,18

€ 1.158,28

N11

01

Droog schraalland

€ 642,02

€ 719,06

N12

01

Bloemdijk

€ 1.767,83

€ 1.979,97

N12

02

Kruiden- en faunarijk grasland (met IGG)

€ 191,72

€ 214,73

N12

03

Glanshaverhooiland

€ 389,16

€ 435,86

N12

04

Zilt- en overstromingsgrasland

€ 465,08

€ 520,89

N12

05

Kruiden- en faunarijke akker [met IGG]

€ 639,65

€ 716,41

N12

06

Ruigteveld

€ 89,42

€ 100,15

N13

01

Vochtig weidevogelgrasland (met IGG)

€ 578,67

€ 648,11

N13

02

Wintergastenweide (met IGG)

€ 23,06

€ 25,83

N14

01

Rivier- en beekbegeleidend bos

€ 35,20

€ 39,42

N14

02

Hoog- en laagveenbos

€ 17,64

€ 19,76

N14

03

Haagbeuken- en essenbos

€ 54,14

€ 60,64

N15

01

Duinbos

€ 60,21

€ 67,44

N15

02

Dennen-, eiken- en beukenbos

€ 95,16

€ 106,58

N16

03

Droog bos met productie [NIEUW per 1-1-2018]

€ 27,26

€ 30,53

N16

04

Vochtig bos met productie [NIEUW per 1-1-2018]

€ 48,33

€ 54,13

N17

02

Droog hakhout

€ 425,06

€ 476,07

N17

03

Park- en stinzenbos

€ 266,16

€ 298,10

N17

04

Eendenkooi

€ 2.298,73

€ 2.574,58

N17

05

Wilgengriend [NIEUW per 1-1-2018]

€ 3.440,60

€ 3.853,47

N17

06

Vochtig en hellinghakhout [NIEUW per 1-1-2018]

€ 599,36

€ 671,28

 

 

 

 

 

Bijdragen (toeslagen)

 

 

Openstelling

 

 

 

 

 

Voorzieningenbijdrage

€ 38,99

€ 43,67

 

 

Toezichtsbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Gescheperde kuddes

 

 

 

 

bijdrage/toeslag hoog:

€ 471,66

€ 528,26

 

 

bijdrage/toeslag laag:

€ 292,23

€ 327,30

Vaarland

 

 

 

 

 

bijdrage/toeslag vaarland

€ 528,79

€ 592,24

Monitoring

 

 

 

N01

02

Duin- en kwelderlandschap

€ 17,44

€ 19,53

N01

03

Rivier- en moeraslandschap

€ 10,57

€ 11,84

N01

04

Zand- en kalklandschap

€ 9,50

€ 10,64

N05

02

Gemaaid rietland

€ 13,15

€ 14,73

N05

03

Veenmoeras [NIEUW per 1-1-2021]

€ 24,69

€ 27,65

N05

04

Dynamich moeras [NIEUW per 1-1-2021]

€ 24,69

€ 27,65

N06

01

Veenmosrietland en moerasheide

€ 27,49

€ 30,79

N06

02

Trilveen

€ 23,59

€ 26,42

N06

03

Hoogveen

€ 31,88

€ 35,71

N06

04

Vochtige heide

€ 16,41

€ 18,38

N06

05

Zwakgebufferd ven

€ 102,19

€ 114,45

N06

06

Zuur ven of hoogveenven

€ 102,09

€ 114,34

N07

01

Droge heide

€ 15,11

€ 16,92

N07

02

Zandverstuiving

€ 15,11

€ 16,92

N08

01

Strand en embryonaal duin

€ 8,31

€ 9,31

N08

02

Open duin

€ 21,87

€ 24,49

N08

03

Vochtige duinvallei

€ 27,98

€ 31,34

N08

04

Duinheide

€ 15,11

€ 16,92

N09

01

Schor of kwelder

€ 19,51

€ 21,85

N10

01

Nat schraalland

€ 31,77

€ 35,58

N10

02

Vochtig hooiland

€ 23,06

€ 25,83

N11

01

Droog schraalland

€ 18,89

€ 21,16

N12

01

Bloemdijk

€ 16,83

€ 18,85

N12

02

Kruiden- en faunarijk grasland

€ 5,31

€ 5,95

N12

03

Glanshaverhooiland

€ 17,48

€ 19,58

N12

04

Zilt- en overstromingsgrasland

€ 19,51

€ 21,85

N12

05

Kruiden- en faunarijke akker

€ 9,48

€ 10,62

N12

06

Ruigteveld

€ 5,35

€ 5,99

N13

01

Vochtig weidevogelgrasland

€ 8,55

€ 9,58

N14

01

Rivier- en beekbegeleidend bos

€ 20,17

€ 22,59

N14

02

Hoog- en laagveenbos

€ 10,79

€ 12,08

N14

03

Haagbeuken- en essenbos

€ 18,21

€ 20,40

N15

01

Duinbos

€ 7,88

€ 8,83

N15

02

Dennen-, eiken- en beukenbos

€ 7,88

€ 8,83

N16

03

Droog bos met productie [NIEUW per 1-1-2018]

€ 5,28

€ 5,91

N16

04

Vochtig bos met productie [NIEUW per 1-1-2018]

€ 5,28

€ 5,91

N17

02

Droog hakhout

€ 3,21

€ 3,60

N17

03

Park- en stinzenbos

€ 3,21

€ 3,60

N17

05

Wilgengriend [NIEUW per 1-1-2018]

€ 14,90

€ 16,69

N17

06

Vochtig en hellinghakhout [NIEUW per 1-1-2018]

€ 14,90

€ 16,69

 

 

 

 

 

Opslag indexering subsidie in beschikking

2021

2021

In openstellingsbesluit

3,24%

3,24%

Naar boven