Provinciaal blad van Flevoland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
FlevolandProvinciaal blad 2021, 9401omgevingsvergunningKennisgeving Wet bodembescherming Ingediende aanvraag voor een Instemming Saneringsplan

 

Gedeputeerde Staten van Flevoland maken bekend dat zij een aanvraag hebben ontvangen voor een Instemming Saneringsplan voor:

 

Omschrijving : Sanering voormalig tankenpark

Locatie : Havenstraat 22 in Emmeloord

Datum ontvangst : 11 oktober 2021

 

Tegen de aanvraag kunt u geen bezwaar maken.

 

Vragen

Heeft u vragen over de procedure dan kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek via telefoonnummer: 088 – 63 33 000 of e-mail: info@ofgv.nl.

Kenmerk: Z2021-013376