Provinciaal blad van Drenthe

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekReactietermijn
DrentheProvinciaal blad 2021, 9216andere beschikkingBodemsanering; evaluatieverslag

Gedeputeerde Staten (GS) van Drenthe maken bekend dat zij op 6 augustus 2021 een evaluatieverslag van een bodemsanering hebben ontvangen van De Drie Molens B.V..

Het betreft de locatie Pesserstraat 2, 2a en 2b te Hoogeveen, gemeente Hoogeveen.

Van 19 april 2021 tot 5 mei 2021 is een bodemsanering uitgevoerd.

Op 13 maart 2019 hebben GS van Drenthe ingestemd met het saneringsplan. De doelstelling volgens dat saneringsplan was het saneren van de mobiele verontreiniging in de grond tot de bodemfunctieklasse wonen en voor het grondwater saneren tot de streefwaarde.

Uit het evaluatieverslag blijkt dat op het perceel Pesserstraat 2, 2a en 2b de saneringsdoelstelling is gehaald.

Belanghebbenden hebben tot en met 28 oktober 2021 de gelegenheid om zienswijzen in te dienen bij GS van Drenthe, Postbus 122, 9400 AC Assen.

Het evaluatieverslag ligt van 14 oktober 2021 tot en met 28 oktober 2021 ter inzage bij:

  • de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur;

  • de gemeente Hoogeveen: cluster Realisatie & Beheer/Advies, Raadhuisplein 24 te Hoogeveen. De afdeling is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.15 uur tot 17.00 uur.

In het kader van de Wet bodembescherming, artikel 39c, zijn GS van Drenthe van plan in te stemmen met het evaluatieverslag.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de projectleider bodemsanering, de heer D. Katgert, telefoonnummer (0592) 754588.