Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2021, 89Beschikkingen | afhandelingProvincie Limburg, besluit Wet natuurbescherming Soorten, locatie Oranjelaan 80 t/m 176 (alleen even nummers) te Geleen, zaaknummer 2020-203970

Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat zij hebben besloten een ontheffing ingevolge de Wet natuurbescherming Soorten te verlenen voor de renovatie van twee portiekflats

Rechtsbescherming

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden bezwaar maken onder vermelding van zaaknummer 2020-203970.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de inhoud van het besluit.

Informatie

Vergunningen, Toezicht en Handhaving: tel: +31 43 389 99 99