Wijziging Uitvoeringsregeling Internationaal Ondernemen Drenthe

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

 

gelet op de Algemene subsidieverordening Drenthe 2017 en de Algemene wet bestuursrecht;

 

 

BESLUITEN:

 

de Uitvoeringsregeling Internationaal Ondernemen Drenthe, zoals vastgesteld bij hun besluit van 17 oktober 2017, kenmerk 3.5/2017002805, Provinciaal Blad 4898 van 2017, en laatstelijk gewijzigd bij hun besluit van 16 maart 2021, kenmerk 4.2/2021000462, Provinciaal Blad 2029 van 2021, als volgt te wijzigen.

 

Artikel I

 

In artikel 1.4 wordt de tekst: “tot en met 30 september 2021” gewijzigd in: “tot en met 31 december 2021”

 

Artikel II

 

In artikel 5.1 wordt de tekst: “vervalt van rechtswege op 1 oktober 2021” gewijzigd in: “vervalt van rechtswege op 1 januari 2022”

 

Artikel III

 

Onder Toelichting op regeling wordt bij artikel 1.4 de tekst: “tot 30 september 2021” gewijzigd in: “tot en met 31 december 2021”

 

 

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in het Provinciaal Blad.

 

 

Gedeputeerde Staten voornoemd,

 

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

 

 

Assen, 21 september 2021

Kenmerk 4.8/2021001695

 

 

Uitgegeven: 23 september 2021

 

Naar boven