Provinciaal blad van Drenthe

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrentheProvinciaal blad 2021, 8178omgevingsvergunningOmgevingsvergunning voor het waterschap Vechtstromen te Almelo inzake het behandelen van een aanvraag voor een milieuneutrale wijziging en bouwen aan Dikkewijk OZ 56 te Nieuw-Amsterdam

Op 28 juli 2021 is bij de provincie Drenthe een aanvraag voor een omgevingsvergunning binnengekomen in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van het waterschap Vechtstromen voor haar rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Emmen, gelegen aan Dikkewijk OZ 56 te Nieuw-Amsterdam. De aanvraag betreft een milieuneutrale wijziging en het bouwen op de RWZI Emmen voor het uitvoeren van een proef. Deze proef zal ongeveer twee jaar gaan duren en heeft als doel om medicijnresten uit het afvalwater te halen.

Op grond van artikel 3.9, tweede lid, van de Wabo verlengen wij de beslistermijn met een termijn van zes weken.