Provinciaal blad van Noord-Brabant

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-BrabantProvinciaal blad 2021, 8138omgevingsvergunningAanvraag watervergunning voor KWO Cultureel Centrum De Pas - De Misse 4 te Heesch

Cultureel Centrum De Pas - Heesch

15 september 2021, gemeente Bernheze

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij van Cultureel Centrum De Pas een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Waterwet hebben ontvangen. De aanvraag betreft het oprichten van een open bodemenergiesysteem bij Cultureel Centrum De Pas gelegen aan De Misse 4 te Heesch.

De ingediende aanvraag ligt niet ter inzage en staat op dit moment niet open voor bezwaar en beroep. Het besluit op deze aanvraag zal te zijner tijd worden gepubliceerd, waarna de mogelijkheid bestaat bezwaar te maken en beroep in te stellen.

Aan deze procedure is het kenmerk 00224308 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Eindhoven, september 2021