Provinciaal blad van Zeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeelandProvinciaal blad 2021, 8114omgevingsvergunningProvincie Zeeland - Verlenging proceduretermijn aanvraag reguliere omgevingsvergunning voor circuleren en/of mengen van stoffen in een aangemeerd schip, Herbert H. Dowweg 5 in Hoek

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij de proceduretermijn van de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, met zes weken hebben verlengd.

 

Bedrijf : DOW Benelux B.V.

Locatie : Herbert H. Dowweg 5, 4542 NM Hoek

Activiteit : Milieuneutraal wijzigen

Voor : Het circuleren en/of mengen van stoffen in een aangemeerd schip zodat de juiste

specificaties worden bereikt.

Aanvraagdatum : 16 juli 2021

Verzenddatum : 3 september 2021

Zaaknummer : 9999235444

 

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.