Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2021, 8082omgevingsvergunningProvincie Limburg, aanvraag omgevingsvergunning CSP/DSM Industriegrond B.V., deelinrichting Ketenparken Site Chemelot, Urmonderbaan 22, 6167 RD Geleen

K ennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Reguliere voorbereidingsprocedure

Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat een aanvraag is ontvangen:

Voor: bouw tijdelijk kantoorgebouw 

Locatie: CSP/DSM Industriegrond B.V., deelinrichting Ketenparken Site Chemelot, Urmonderbaan 22, 6167 RD Geleen

Datum aanvraag: 13 augustus 2021

Zaaknummer: 2021-206652

Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage.

Informatie

RUD Zuid-Limburg, telefoon: + 31 43 389 78 12