Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2021, 8077omgevingsvergunningKennisgeving verlengen proceduretermijn Croda Nederland B.V. (9999235515)

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij de proceduretermijn van de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, met zes weken hebben verlengd.

 

Bedrijf : Croda Nederland B.V.

Locatie : Buurtje 1, 2802 BE Gouda

Activiteit : Monument onderhouden, restaureren veranderen of slopen

Voor : Het vervangen van het voegwerk en schilderen van de spanbanden van de

schoorsteen

Aanvraagdatum : 16 juli 2021

Verzenddatum : 9 september 2021

Zaaknummer : 9999235515

 

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.