Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2021, 8075omgevingsvergunningKennisgeving verlengen proceduretermijn Service Terminal Rotterdam B.V. (9999237203)

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij de proceduretermijn van de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, met zes weken hebben verlengd.

 

Bedrijf : Service Terminal Rotterdam B.V.

Locatie : Torontostraat 20, 3197 KN Rotterdam-Botlek

Activiteit : Milieuneutraal wijzigen

Voor : Het uitbreiden van de producten die worden overgeslagen aan kade 72 tussen tankwagen-schip (zeeschepen/lichters)

Aanvraagdatum : 29 juli 2021

Verzenddatum : 9 september 2021

Zaaknummer : 9999237203

 

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.