Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2021, 8071andere beschikkingMelding Besluit Uniforme Saneringen – Zuideinde 91-93 te Nieuwkoop

De Omgevingsdienst West-Holland heeft namens de provincie Zuid-Holland een melding ontvangen ingevolge artikel 39b (BUS melding) van de Wet bodembescherming (Wbb), ingediend door Stantec B.V.. Het betreft een melding voor de locatie Zuideinde 91-93 te Nieuwkoop, kadastraal bekend als Nieuwkoop, sectie A, nummer 5920 (ged.). De locatie is geregistreerd onder de locatiecode AA056903931.

Procedure

Deze kennisgeving staat los van de controle of de melding in overeenstemming is met artikel 39b van de Wbb. De Omgevingsdienst deelt de saneerder binnen circa vier weken na ontvangst van de melding schriftelijk mee of de melding in overeenstemming is met artikel 39b Wbb. Deze mededeling is geen beschikking in de zin van art. 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht. Inspraak, ter visielegging, zienswijze, bezwaar en beroep is dan ook niet van toepassing op de mededeling. Indien de melding in overeenstemming is met artikel 39b Wbb kan de saneerder vanaf vijf weken na de datum ontvangst melding, starten met de sanering.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de omgevingsdienst via 071-408 3100 of meldingwbb@odwh. Vermeld hierbij het zaaknummer: 2021-017056.