Provinciaal blad van Zeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeelandProvinciaal blad 2021, 7877omgevingsvergunningProvincie Zeeland - Verlenging proceduretermijn aanvraag reguliere omgevingsvergunning voor plaatsen van externe koelers, Westkade 38 in Sas van Gent

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij de proceduretermijn van de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, met zes weken hebben verlengd.

 

Bedrijf : Rosier Nederland B.V.

Locatie : Westkade 38, 4551 BV Sas van Gent

Activiteit : Milieuneutraal wijzigen

Voor : Het plaatsen van externe koelers

Aanvraagdatum : 19 juli 2021

Verzenddatum : 25 augustus 2021

Zaaknummer : 9999235572

 

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.