Provinciaal blad van Zeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeelandProvinciaal blad 2021, 7875omgevingsvergunningProvincie Zeeland - Verlenging proceduretermijn aanvraag reguliere omgevingsvergunning voor tijdelijk plaatsen van Portocabins 02, Columbusweg 14 in Goes

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij de proceduretermijn van de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, met zes weken hebben verlengd.

 

Bedrijf : BISON International DC

Locatie : Columbusweg 14, 4462 HB Goes

Activiteit : Bouwen en Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

Voor : Het tijdelijk plaatsen van Portocabins 02

Aanvraagdatum : 31 mei 2021

Verzenddatum : 30 augustus 2021

Zaaknummer : 9999230559

 

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.