Provinciaal blad van Zeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeelandProvinciaal blad 2021, 7872omgevingsvergunningProvincie Zeeland - Aanvraag reguliere omgevingsvergunning voor vervanging scheepsbelader en zuurlosinstallatie, Westkade 38 in Sas van Gent

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen.

 

Bedrijf : Rosier Nederland B.V.

Locatie : Westkade 38, 4551 BV Sas van Gent

Activiteit : Bouwen en Milieuneutraal wijzigen

Voor : Vervanging scheepsbelader en zuurlosinstallatie

Aanvraagdatum : 27 augustus 2021

Zaaknummer : 9999240602

 

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.