Provinciaal blad van Zeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeelandProvinciaal blad 2021, 7871andere vergunningProvincie Zeeland - Verlening Vergunning Ontgrondingenwet voor aanleg regenwaterbassin, Stekeldijk in Geersdijk

Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben Landbouwbedrijf van der Maas in Geersdijk een vergunning verleend voor het uitvoeren van ontgrondingswerkzaamheden voor de aanleg van een regenwaterbassin aan de Stekeldijk te Geersdijk, gemeente Noord-Beveland. Deze vergunning is verleend volgens de Ontgrondingenwet.

 

U kunt de aanvraag, de vergunning en de overige stukken bekijken van 8 september 2021 tot en met 20 oktober 2021 bij de gemeente Noord-Beveland.

 

Wanneer u hier belang bij heeft, kunt u tot en met 20 oktober 2021 tegen dit besluit schriftelijk bezwaar maken bij:

 

Gedeputeerde Staten van Zeeland

t.a.v. de secretaris van de commissie voor bezwaarschriften

Postbus 6001

4330 LA Middelburg

 

In het bezwaarschrift moet het volgende staan:

 

 • -

  uw naam en adres

 • -

  de datum van het bezwaarschrift

 • -

  tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom

 • -

  uw handtekening

   

Vanaf de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt, heeft u nog zes weken de tijd om een bezwaarschrift in te dienen. Wanneer uw bezwaarschrift later binnenkomt, bestaat de kans dat uw bezwaren niet meewegen in de beslissing.

 

Wanneer u van plan bent bezwaar te maken, kunt u hierover een informatiefolder aanvragen op telefoonnummer 0118-631000. U kunt de informatie ook downloaden via www.zeeland.nl/beleid-en-regelgeving/bezwaar-maken.

 

Wij wijzen u erop dat een bezwaar niet betekent dat het besluit niet wordt uitgevoerd. Daarvoor moet u een voorlopige voorziening aanvragen. Met een voorlopige voorziening kunnen de werkzaamheden niet beginnen, voordat uitspraak is gedaan over het bezwaar. U kunt een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. U kunt ook online een voorlopige voorziening aanvragen via de website: https://www.rechtspraak.nl/. Voor meer informatie kunt de rechtbank bellen. Dit kan via het telefoonnummer 088 361 15 53. Voor de behandeling van uw aanvraag moet u griffierecht betalen.

 

Wanneer u de stukken over deze vergunning wilt bekijken, kunt u contact opnemen met R. de Nooijer (tel. 06-51201807 / 0115 – 745 100). Ook kunt u hier terecht voor een mondelinge toelichting en kopieën van de stukken.

 

De vergunning is geregistreerd onder kenmerk B-OGV210009