Provinciaal blad van Zeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeelandProvinciaal blad 2021, 7862omgevingsvergunningProvincie Zeeland – Verlening reguliere ontwerp omgevingsvergunning voor opslaan van verontreinigde grond (en andere uitloogbare stoffen) en teerhoudend asfalt granulaat op het uitbreidingsterrein, Monacoweg 3 in Nieuwdorp

Gedeputeerde Staten van Zeeland willen een omgevingsvergunning verlenen aan Ovet B.V. aan de Monacoweg 3 in Nieuwdorp. Het gaat om een vergunning op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en gaat om het opslaan van verontreinigde grond (en andere uitloogbare stoffen) en teerhoudend asfalt granulaat (TAG) op het uitbreidingsterrein.

 

U kunt de ontwerp omgevingsvergunning bekijken van 9 september 2021 tot en met 20 oktober 2021 bij de publieksbalie van de gemeente Terneuzen, Stadhuisplein 1 in Terneuzen, van maandag tot en met vrijdag van 12.00 tot 16.30 uur en/of tijdens openingstijden in het gemeentehuis van Borsele, Stenevate 10 te Heinkenszand.

 

U kunt tot en met 20 oktober 2021 schriftelijk reageren op de ontwerp omgevingsvergunning bij RUD Zeeland Postbus 35, 4530 AA Terneuzen. Dit heet het indienen van een zienswijze. Hierbij kunt u aangeven dat uw persoonlijke gegevens niet bekend worden gemaakt. In dezelfde periode kunt u ook mondeling reageren op de ontwerp omgevingsvergunning. Hiervoor moet u eerst een telefonische afspraak maken.

 

Wanneer u de stukken over deze ontwerp omgevingsvergunning wilt bekijken, kunt u contact opnemen met de heer R.M. de Mul (tel. +31 (0)6 5120 0219 / 0115 – 745 100). Ook kunt u hier terecht voor een mondelinge toelichting en kopieën van de stukken.

 

De ontwerp omgevingsvergunning staat geregistreerd onder kenmerk: W-AOV200578 / 00262400.