Provinciaal blad van Zeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeelandProvinciaal blad 2021, 7861omgevingsvergunningProvincie Zeeland - Aanvraag reguliere omgevingsvergunning voor uitbouw tegen kopgevel van loods 18 met laadkuil en overdekte expeditie, Luxemburgweg 2 in Nieuwdorp

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen.

 

Bedrijf : Verbrugge Scaldia Terminal B.V.

Locatie : Luxemburgweg 2, 4455 TM Nieuwdorp

Activiteit : Bouwen

Voor : Uitbouw tegen kopgevel van loods 18 met laadkuil en overdekte expeditie

Aanvraagdatum : 2 augustus 2021

Zaaknummer : 9999241148

 

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.