Provinciaal blad van Zeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeelandProvinciaal blad 2021, 7616omgevingsvergunningProvincie Zeeland - Verlenging proceduretermijn aanvraag reguliere omgevingsvergunning voor proefneming met de verlading van LNG van trucks naar spoorketelwagens, Frankrijkweg 4 in Nieuwdorp

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij de proceduretermijn van de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, met zes weken hebben verlengd.

 

Bedrijf : Vopak Terminal Vlissingen

Locatie : Frankrijkweg 4, 4455 TR Nieuwdorp

Activiteit : Milieuneutraal wijzigen

Voor : Proefneming met de verlading van LNG van trucks naar spoorketelwagens

Aanvraagdatum : 15 juli 2021

Verzenddatum : 26 augustus 2021

Zaaknummer : 9999235302

 

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.