Provinciaal blad van Zeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeelandProvinciaal blad 2021, 7615andere vergunningProvincie Zeeland - Verlening definitieve vergunning Ontgrondingenwet voor aanleg van waterpartijen en infrastructuur bij een te realiseren vakantiepark in Cadzand

Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben de door Betteld Cadzand Projects B.V. een vergunning verleend voor de aanleg van waterpartijen en infrastructuur bij een te realiseren vakantiepark. Dit gebeurt op basis van de Ontgrondingenwet.

 

De vergunning gaat over het uitvoeren van graafwerkzaamheden op de percelen die kadastraal bekend zijn :

kadastrale gemeente : Oostburg

Sectie : W

Nummers : 1931, 2018, 2020, 2021, 2034, 2035, 2036, 2037, 2039, 2040 en 2041

 

U kunt de aanvraag, de definitieve vergunning en de overige stukken bekijken van 1 september 2021 tot en met 13 oktober 2021 bij het gemeentehuis van de gemeente Sluis.

 

Tot en met 13 oktober kunnen belanghebbenden tegen voornoemde vergunning beroep instellen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Gelijke bevoegdheid komt toe aan de vergunninghouder voor zover betreft de aan de vergunning verbonden voorschriften.

 

De vergunning treedt op 14 oktober 2021 in werking, tenzij een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is gedaan bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Voor het inzien buiten kantooruren, mondelinge toelichting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kan men zich wenden tot de heer R. de Nooijer (tel. 06-51201807)

 

De vergunning is geregistreerd onder kenmerk B-OGV210006/ 00274879