Provinciaal blad van Zeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeelandProvinciaal blad 2021, 7592andere vergunningProvincie Zeeland - Verlening ontwerpvergunning Ontgrondingenwet voor wijziging van de ontgrondingenvergunning bij een te realiseren landgoed in Cadzand

Gedeputeerde staten van Zeeland willen de door Maison Cadzand B.V. te Zuidzande aangevraagde wijziging van de vergunning ingevolge de Ontgrondingenwet verlenen met voorschriften ter bescherming van de bij de ontgronding betrokken belangen.

 

De aanvraag betreft het verzoek voor aanpassing van de aan te leggen kreken en uitbreiding van het aantal kikkerpoelen van de ontgrondingenvergunning van 6 januari 202, kenmerk:

B-OGV190006/00221949.

 

De ontgrondingswerkzaamheden vinden plaats bij het te realiseren landgoed Nooren te Cadzand-Bad.

 

De aanvraag, het ontwerpbesluit en de overige stukken liggen van 1 september 2021 tot en met 13 oktober 2021 ter inzage:

 

  • -

    Gemeentehuis van de gemeente Sluis

     

Tot en met 13 oktober 2021 kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren brengen bij de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland, postbus 35, 4530 AA Terneuzen.

Van hetgeen mondeling naar voren is gebracht wordt een verslag gemaakt.

 

De aanvrager van de vergunning zal zo nodig in de gelegenheid worden gesteld te reageren op de naar voren gebrachte zienswijzen.

Voor het inzien buiten kantooruren, mondelinge toelichting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kan men zich wenden tot de heer R. de Nooijer (tel. 06-51201807).