Provinciaal blad van Zeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeelandProvinciaal blad 2021, 7390omgevingsvergunningProvincie Zeeland - Aanvraag reguliere omgevingsvergunning voor bouw van een Anti Bulk Reactor (ABR), Herbert H. Dowweg 5 in Hoek

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen.

 

Bedrijf : DOW Benelux B.V.

Locatie : Herbert H. Dowweg 5, 4542 NM Hoek

Activiteit : Bouwen

Voor : Bouw van een Anti Bulk Reactor (ABR) als voorbehandelingsstap voor de biologische  zuivering

Aanvraagdatum : 16 augustus 2021

Zaaknummer : 9999239256

 

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.