Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2021, 6457andere beschikkingAanvraag Waterwet, tussen de Molengraaffsingel, de Huismansingel en de Heertjeslaan te Delft 

Onderwerp

Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat op 22 juli 2021 een aanvraag om vergunning is ontvangen voor het wijzigen van de op 28 november 2008, kenmerk PZH-2008-1051307, verleende vergunning i.v.m. het wijzigen van een vergunde bronlocatie en het toevoegen van drie additionele doubletten. De locatie ligt tussen de Molengraaffsingel, de Huismansingel en de Heertjeslaan te Delft (zaaknummer 01003481).

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl.

De aanvraag ligt niet ter inzage en hier is geen bezwaar of beroep tegen mogelijk. De beschikking wordt later bekendgemaakt.