Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2021, 62Overige overheidsinformatieProvincie Limburg melding Besluit Uniforme Saneringen Norbertijnenstraat-Pastoor Vonckenstraat, Geleen, BUS 2020-239

Gedeputeerde Staten van Limburg geven kennis dat een melding als bedoeld in artikel 39b, lid 3 van de Wet bodembescherming is ontvangen van NV WML over het voornemen saneringswerkzaamheden te verrichten. Het betreft de categorie tijdelijk uitplaatsen (5 dagen). Locatie: Norbertijnenstraat-Pastoor Vonckenstraat, Geleen, kadastraal bekend gemeente Sittard-Geleen, sectie B, nummers 7031 en 7114

Datum ontvangst melding: 21 december 2020Projectcode: LI188302697 BUS-nummer: 2020-239

Indien het saneringsvoornemen in overeenstemming is met de eisen van het Besluit Uniforme Saneringen (BUS) en de Regeling uniforme saneringen (RUS) kan de saneerder op grond van artikel 39b, lid 4 Wet bodembescherming met de sanering beginnen vijf weken na de datum van ontvangst van de melding.

Informatie Vergunningen, Toezicht en Handhaving, tel. +31 43 389 99 99