Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2021, 6141omgevingsvergunningProvincie Zuid Holland, ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning Baanhoekweg 40 te Dordrecht

Kennisgeving aanvraag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht reguliere voorbereidingsprocedure. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, maken bekend dat zij op een aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen.

 

Aanvraag:

Z-21-394313

Activiteit:

  • Het slopen van een bouwwerk

Voor: het slopen van de voormalige koeltoren

Locatie: Baanhoekweg 40 te Dordrecht

Datum ontvangst: 14 juli 2021

 

Tegen de hiervoor genoemde aanvraag kan op dit moment geen bezwaar of beroep worden ingediend. Dat kan pas nadat Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland over deze aanvraag hebben beslist. Die beslissing wordt eveneens bekend gemaakt.